slide1_Layer_1
slide2_Layer_5

En rute i move2know er:

Involvering af eleverne

Motion og bevægelse

Til alle klassetrin og fag

Enkelt og fleksibelt

Digitalt læremiddel

Optimer forberedelsestiden, skab et dynamisk læringsmiljø, der involverer eleverne – opnå synergien mellem bevægelse og læring – move2know.

Læringsmålstyret undervisning

Et værktøj, der supplerer lærernes arbejde med ‘Forenklede Fælles Mål’ i skolereformen med en fælles ramme for valg af indhold, forløb og aktiviteter i alle grundskolens fag.

Den åbne skole

Motion og bevægelse i undervisningen med naturen, kulturen og nærområdet som rammerne om traditionelt fagligt stof på alle klassetrin.

IT integreret i undervisningen

Skab differentieret undervisning, og mød eleverne på deres egne niveauer ved at benytte deres fortrukne medier.

Fleksibel forberedelse

Det er nemt og fleksibelt at forberede undervisningen med move2know, som kan anvendes i alle fag og på samtlige klassetrin.

Undervisningen planlægges via ruter på geografiske kort, hvor du oprettes poster til dit ønskede antal opgaver. Som underviser vælger du frit, hvordan opgaverne skal sammensættes og hvilke metoder, der kan anvendes til besvarelser.

 

Dynamisk undervisning

Bevægelse og aktivitet bliver en naturlig drivkraft i undervisningen ved, at eleverne skal ud på ruterne at finde opgaveposternes placering. De benytter deres smartphones eller tablets til både at gennemgå og løse opgaverne.

Med en række af muligheder, du kan sammensætte ud fra elevernes alder, guides eleverne sikkert og præcist igennem alle opgaver og poster, uanset om ruten er igennem skoven eller i bytrafikken.

Uddybende evaluering

Besvarelser af opgaverne kan efter ruternes afslutning gennemgås på klassen, inkluderes i efterfølgende undervisning eller danne grundlag for yderligere opgaver både på tværs af fag og klassetrin.

Som underviser har du altid adgang til alle dine ruter i dit rutearkiv. Du kan også vælge at dele dine bedste ruter med andre lærere via move2knows rutebibliotek.

1
2
3
4

Vil du vide mere om move2know
– vil vi gerne fortælle, hvordan du bliver flyvende